13.03.2020 : Ordinært årsmøte i 2020 avlyses !          

I lys av Koronavirusets utbredelse, samt de råd og pålegg som gis av norske myndigheter, har Vegforeningens styre i møte i dag besluttet at ordinært årsmøte i 2020 avlyses.

Styrets årsberetning vil bli sendt medlemmene på ordinært vis før påske.

Sammen med styrets beretning vil det også være informasjon om betaling av årsavgift for 2020, og årsavgiften vil være uendret fra 2019.  Vegforeningen har en anstrengt økonomi som følge av høyt vedlikeholdskostnader i 2019, men siden vi ikke kan avholde årsmøte med forslag om en vesentlig økning av årsavgiftene for 2020, så vil årsavgiften holdes uendret i 2020.  Dette medfører at vegvedlikeholdet i 2020 vil holdes på et minimum slik at vi også får rettet opp akkumulert underskudd.

 

Det vil fremover bli lagt ut ytterligere informasjon om saker som vedrører Vegforeningen.