Årsavgifter i 2022 for Vegforeningen i Vardamorkje           (vedtatt på ord. årsmøte 13.04.2022)

(Årsavgiftene ble sist endret 30.10.2021)

 Sone 1 :           Fra Øigardseter og frem til brua                                            kr   500,-

 

Sone 2 :           Fra brua og opp til kryss mot Ljosmyrvegen
                        samt alle i Ljosmyrvegen                                                       kr 1.000,-

 

Sone 3 :           Fra kryss mot Ljosmyrvegen og opp til kryss
                        avkjøring Åemellom                                                              kr   800,-

 

Sone 4 :           Fra kryss avkjøring Åemellom, og alle i Åemellom               kr   900,-

 

Sone 5 :           Fra kryss avkjøring Åemellom og opp til Juvsholseter          kr 1.000,-

 

Sone 6 :           Fra kryss Vardamorkvegen / Juvsholsetervegen og
                        frem til parkeringsplass på Grindstuguteigen                       kr 1.000,-

 

 

 

 

Tilknytningsavgifter :

Innmeldingsavgift i vegforeningen for nye hytter :  Kr 8.000,-