Årsavgifter 2018 for VØREG     (vedtatt på årsmøtet 28.03.2018)                                                     (Årsavgiftene ble før dette endret 12.04.2017

Hytter beliggende før brua over Kvanslådalsåe                  kr 200,- pr år

Hytter beliggende etter brua over Kvannslådalsåe             kr 400,- pr år

 

 

Tilleggsavgifter 2018 for VØREG     (vedtatt på årsmøtet 28.03.2018)

Hytter beliggende før brua over Kvanslådalsåe  samt hytter beliggende i Ljosmyrvegen    kr 250,- pr år

Hytter beliggende etter brua over Kvannslådalsåe   (øvrige hytter)                                      kr 500,- pr år

 

 

 

Nye hytter, som har beliggenhet etter brua, skal også i fremtiden betale kr 1.000,- i tilknytningsavgift for brua.  (Ny bru ble bygget i 1999 og på dette tidspunkt betalte alle en tilknytningsavgift på kr 2.000,-)

Nye hytter, som har beliggenhet på Grindstuguteigen, skal i tillegg betale kr 1.500,- i tilknytningsavgift for vegen over Grindstuguteigen.