Årsavgifter i 2020 for Vegforeningen i Vardamorkje           (vedtatt på styremøtet 13.03.2020)

 

(Årsavgiftene ble før dette endret 12.04.2017)

 

 

 

På grunn av koronatiltakene er årsmøtet i 2020 avlyst, og styret har besluttet å holde vegavgiftene uendret i 2020 :

 

 

 

Hytter beliggende før brua over Kvanslådalsåe                  kr 200,- pr år

 

 

 

Hytter beliggende etter brua over Kvannslådalsåe             kr 400,- pr år

 

 

 

Nye hytter, som har beliggenhet etter brua, skal også i fremtiden betale kr 1.000,- i tilknytningsavgift for brua.  (Ny bru ble bygget i 1999 og på dette tidspunkt betalte alle en tilknytningsavgift på kr 2.000,-.)

 

Nye hytter, som har beliggenhet i Vardamorkvegen vest for Eilefstadseter, skal også i fremtiden betale kr 1.500,- i tilknytningsavgift, som gjelder for vegstrekningen i Vardamorkvegen vest for Eilefstadseter fram til Grindstuguteigen.  (Denne vegstrekningen ble bygget i 1986.)