Årsavgifter i 2021 for Vegforeningen i Vardamorkje           (vedtatt på ord. årsmøte 30.10.2021)

(Årsavgiftene ble sist endret 12.04.2017)

 

Antall soner er utvidet fra 2 soner til 6 soner fra og med året 2021.

Sone 1 :           Fra Øigardseter og frem til brua                                            kr   500,-

 

Sone 2 :           Fra brua og opp til kryss mot Ljosmyrvegen
                        samt alle i Ljosmyrvegen                                                       kr 1.000,-

 

Sone 3 :           Fra kryss mot Ljosmyrvegen og opp til kryss
                        avkjøring Åemellom                                                              kr   800,-

 

Sone 4 :           Fra kryss avkjøring Åemellom, og alle i Åemellom               kr   900,-

 

Sone 5 :           Fra kryss avkjøring Åemellom og opp til Juvsholseter          kr 1.000,-

 

Sone 6 :           Fra kryss Vardamorkvegen / Juvsholsetervegen og
                        frem til parkeringsplass på Grindstuguteigen                       kr 1.000,-

 

 

 

 

 

Nye hytter, som har beliggenhet etter brua, skal også i fremtiden betale kr 1.000,- i tilknytningsavgift for brua.  (Ny bru ble bygget i 1999 og på dette tidspunkt betalte alle en tilknytningsavgift på kr 2.000,-.)

 

Nye hytter, som har beliggenhet i Vardamorkvegen vest for Eilefstadseter, skal også i fremtiden betale kr 1.500,- i tilknytningsavgift, som gjelder for vegstrekningen i Vardamorkvegen vest for Eilefstadseter fram til Grindstuguteigen.  (Denne vegstrekningen ble bygget i 1986.)