VEGANLEGGET ØIGARDSÆTER – RUPHUSSÆTRENE OG EILEFSTADSÆTER – GRINDSTUGUTEIGEN

 

 

 

 

 

Referat fra styremøte 1/3 - 2012

 

 

 

Tilstede: Mathiesen, Eilefstad, Sundt, Eggan, Halvorsen, Johnsen

 

 

 

 1. Regnskap

 

            Kassereren gjennomgikk hovedpostene i regnskapet for 2011. Da det ikke har vært         store vedlikeholdsarbeider, viser regnskapet et bra overskudd. Det viser seg å være      betydelige restanser mht kontingentbetaling – både fra 2010 og 2011, men også noen          eldre. Det ble besluttet å ta dette opp i årsberetningen. Formannen vil undersøke     mulighetene (og konsekvensene (!)) ved å sende de eldste restansene til inkasso.             Faktura for kontingent 2012 sendes ut sammen med innkalling til årsmøte og referat fra årsmøtet 2011.

 

 1. Innkalling m/årsberetning

 

            Formannen hadde utarbeidet et utkast og gjennomgikk dette. Noen endringer/    justeringer er   aktuelt. De viktigste er:

 

 • Reparasjon/utskifting av røret under vegen ved Øigardsæter bør nevnes.

 • Avsnittet om skilt vedr kjøring på eget ansvar er foreldet og tas ut.

 • Ingen nye brukere i løpet av 2011. Tvert imot fant man ut at en hytte er blitt dobbeltfakturert ifm eierskifte. Riktig antall brukere er derfor 111.

 • Avsnittet om kontingentrestanser skrives helt om.

   

 

 1. Vinterbrøyting av veger

  På bakgrunn av omtale i siste Høvringnytt ble dette spørsmålet diskutert nok en gang. Det ble besluttet å ikke gjøre noen formelle utspill i saken, men styret sluttet seg enstemmig til formannens forslag i utkastet til årsberetning, hvor man uttrykker undring over at vegstyret ikke er blitt kontaktet i saken.

   

             

 

            Knut Johnsen (sign.)

 

            Sekretær