VEGFORENINGEN  SETERVEGEN  ØIGARDSETER - RUPHUSSETRENE  OG  VEGANLEGGET  EILEFSTADSETER - GRINDSTUGUTEIGEN

 

 

 

Referat fra telefonstyremøte fredag 13.03.2020.             

 

 

 

Til stede:    Carl Chr. Mathiesen, Torill Sollihøgda, Erik Halvorsen, og Hogne Petersen.

 

                   Det var ikke meldt avbud fra Frode Eggan og Jan Erling Eilefstad.

 

 

 

 

 

          Sak 1.         Godkjenning av referat fra møte 21.02.20.

 

                            Referatet ble godkjent.

 

 

 

          Sak 2.         Avlysning av Årsmøtet.

 

                        Styreleder la fram forslag om at Årsmøtet avlyses på grunn av situasjonen med koronavirus- utbruddet og forbudet fra myndighetene om å avholde møter i større forsamlinger.  Dette ble diskutert og styret vedtok at ordinært årsmøte for 2020 avlyses.

 

 

 

          Sak 3.                   Vegavgifter 2020.

 

                            I sakspapirene til årsmøtet var det forslag om økning av kontingent for 2020.  Som følge av at årsmøtet ble avlyst vedtok styret å beholde den samme kontingenten som i 2019 (kr. 200 før brua og kr 400 etter brua).

 

         

 

          Sak 4.         Eventuelt.

 

                             Det var ingen saker innmeldt.

 

 

 

 

 

Referent Erik Halvorsen

 

31.03.2020