Styret (oppdatert etter valg på årsmøtet 28.03.2018)

 
Filter
Vis ant.: 
Navn Stilling Telefon
Carl Christian Mathiesen Leder
Frode Eggan Nestleder
Torill Sollihøgda Kasserer
Erik Halvorsen Sekretær
Hogne Petersen Styremedlem
Jan Erling Eilefstad Styremedlem