Årsavgifter 2017 for VØREG     (vedtatt på årsmøtet 12.04.2017)

 

(Årsavgiftene ble før dette endret 23.03.2016)

 

 

Hytter beliggende før brua over Kvanslådalsåe                  kr 200,- pr år

 

Hytter beliggende etter brua over Kvannslådalsåe             kr 400,- pr år

 

 

Nye hytter, som har beliggenhet etter brua, skal også i fremtiden betale kr 1.000,- i tilknytningsavgift for brua.  (Ny bru ble bygget i 1999 og på dette tidspunkt betalte alle en tilknytningsavgift på kr 2.000,-)